Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

NastyGuy
09:21
7197 cf12 420
Reposted fromkosnacka kosnacka viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:21
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:19
Claude Monet 1923
Reposted fromvaporous vaporous viapanimruk panimruk
09:18
1501 6340 420

diedinpompeji:

PLUTO 2015

NASA

Reposted fromtwice twice viapanimruk panimruk
09:17
8154 3697 420

Ferdinando Scianna: Rome, Villa Borghese 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:16
0726 6ac4 420
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:16
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viapanimruk panimruk
09:16
9538 0c4a 420

Izis Bidermanas

Bord de Seine. Paris (1976)

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:16
5791 2b17 420
09:13
7127 1bd8 420
Reposted fromtwice twice viapanimruk panimruk
09:12
8414 45ee 420
Reposted fromPainy Painy viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:12
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:12
1667 df1a 420
Reposted fromcaraseen caraseen viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:10
2251 e519 420
Reposted frompeggy90brown peggy90brown viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:10
9328 333e 420
09:09
2867 ddb8 420

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:08
NastyGuy
09:08
7385 8bfe 420
Reposted frommollydaggers mollydaggers viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:07
1688 2863 420
Reposted fromfriends friends viapanimruk panimruk
09:07
0682 d72d 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl