Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

NastyGuy
09:06
2517 9c1d 420
NastyGuy
09:06
4556 57ed 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanimruk panimruk
NastyGuy
09:05
NastyGuy
09:00
7559 33ec 420
Reposted fromrol rol viapanimruk panimruk
NastyGuy
08:59
Tworzymy ciągłe modyfikacje. Jesteśmy modyfikatorami naszej niby to z góry ustalonej rzeczywistości. Ale jeżeli jest to nasza rzeczywistość to sami ją tworzymy, nikt z góry mam nie wybiera.

June 27 2015

NastyGuy
06:51
Kiedy patrzę na Ciebie to widzę Cię w roli mojej żony, matki moich dzieci, babci moich wnuków. Widzę jak jesteśmy starzy i nadal się wygłupiamy i śmiejemy. Widzę jak nieudolnie śpiewamy nie przejmując się tym i mając w dupie ludzi. Jesteś moją wygraną na loterii zwanej życiem.

June 26 2015

NastyGuy
20:25
2264 c952 420

Jurassic Bark
Reposted fromcontroversial controversial viajchigo jchigo
NastyGuy
20:25
9976 9c93 420
Reposted fromDavyJones DavyJones viajchigo jchigo
20:24
4378 08f4 420
Reposted frombatterydies batterydies viajchigo jchigo
NastyGuy
20:23

Cyril Rolando
Le Pianoquarium


Rage


FiddleBack


Swamp of Soap


Voice of Crystal


Everlasting Blues

Cyril Rolando
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viajchigo jchigo
NastyGuy
20:19
Reposted fromredux redux viajchigo jchigo
NastyGuy
20:17
1510 2016
Reposted fromktosiowa ktosiowa viajchigo jchigo
NastyGuy
20:16
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viajchigo jchigo
NastyGuy
20:15
Reposted fromwhee whee viajchigo jchigo
NastyGuy
20:13
1195 347f 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajchigo jchigo
NastyGuy
20:13

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viajchigo jchigo
NastyGuy
20:12
Reposted fromszabatowa szabatowa viajchigo jchigo
NastyGuy
20:12
Parents..
Reposted fromfabs3 fabs3 viajchigo jchigo
NastyGuy
20:12
3398 9947 420
Reposted fromhormeza hormeza viajchigo jchigo
NastyGuy
20:11
1291 d837 420
Reposted fromnfading nfading viajchigo jchigo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl